1.Thương mại

  • Cung cấp các thiết bị thủy lực và hệ thống thủy lực – khí nén;
  • Cung cấp máy ép, máy cắt, máy sấn thủy lực

      2. Sản xuất

  • Ngành tàu biển:

+ Máy lái điện – thủy lực và máy lái điện tự động – thủy lực;

+ Tời neo xích và tời cô dây lái cho tàu có trọng tải từ 1000 DWT – 12000 DWT;

+ Tời triền đà phục vụ hạ thủy tàu từ 5 tấn – 50 tấn;

+ Hệ thống cẩu thủy lực (cẩu chữ A, cẩu đũa, cẩu nâng hạ băng xi lanh) tải trọng nâng từ 5 tấn  - 25 tấn;

+ Cẩu xuồng cứu sinh và cầu thang man.

  • Ngành công nghiệp:

+ Bộ nguồn thủy lực;

+ Xi lanh thủy lực;

+ Máy thủy lực.

3. Dịch vụ

  • Tư vấn – thiết kế hệ thống thủy lực
  • Cải tạo – sửa chữa máy thủy lực và hệ thống thủy lực
  • Kiểm tra, đánh giá chất lượng thiết bị thủy lực và hệ thống thủy lực.